Słońce zamrożone w owocach


Produkcją i dystrybucją owoców mrożonych IQF zajmujemy się od 2007 roku.
 Nasz zakład położony jest w niezykle urokliwym miejscu w Braciejowicach
 obok Opola Lubelskiego. To tutaj, nad samą Wisłą, owoce mają się najlepiej!
 Wokół rozciągają się setki hektarów sadów owocowych.

Nasze owoce

Truskawka mrożona IQF

Malina mrożona IQF

Malina mrożona IQF Grys

Porzeczka czarna IQF

Porzeczka czerwona IQF

Wiśnia mrożona IQF

Jak pakujemy?

Worek

1 x 20 kg

1 x 25 kg


Karton tekturowy

1 x 10 kg

(worek LDPE/HDPE)

Karton tekturowy

10 kg
 z wkładem 4 x 2,5 kg
worek LDPE/HDPE
 niebieski lub transparenty

Istnieje możliwość zrobienia nadruku na woreczkach foliowych wg wzoru i zaleceń klienta.


Naszą kadrę stanowią doświadczeni pracownicy.

Dbamy o stałe podnoszenie ich kwalifikacji w oparciu o specjalnie przygotowany system szkoleń.

Nasze linie technologiczne wyposa
żone są w sortownik laserowy, belki
 magnetycze i detektor metalu. Posiadamy urządzenia najnowszej ge
neracji, które pozwalają na bardzo 
dokładne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń oraz odsortowanie
 elementów z wadami kształtu,
 barwy i struktury.

Posiadamy również zestawy sit i ka
librowników umożliwiające otrzyma
nie produktu jednorodnego rozmiarowo.

Nasza doświadczona kadra
 gwarantuje uzyskanie wyrobu
 gotowego zgodnego ze specyfi
kacją Klienta. Sposób pakowa
nia zależy od wytycznych klien
ta. Posiadamy także linie do
 sortowania ręcznego i pakowa
nia maliny Extra w woreczki.